"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

сряда, 6 юли 2011 г.

Светини еврейски,светини арабски,светини християнски


Храмовият хълм с Купола на скалата,джамията Ал Акса и Стената на плача

Храмов хълм, Мориа, Хаар абайт. Тук Авраам, праотецът на еврейския  народ се готви да принесе в жертва своя син Ицхак, тук цар Соломон построява  Първия Храм за богослужение. На същото място , завърналите се от вавилонски плен евреи построяват Втория Храм. Тук Ирод Велики, построява великолепно съоръжение, славата на което, не угасва и до ден днешен, Исус Христос от Назарет чете своите проповеди, от тази скала  Мохамед се възнася на небето на своя кон....
Няма друго място на земята, където за много хилядолетия така се заплитат традиции и религии, политика и история , че даже и на Месията, когато пристигне, ще бъде трудно да разплете това кълбо от противоречия.
Засега Храмовия хълм се намира под властта на Израел и нито един камък не може да се премести без негово разрешение. Евреи не се допускат, само съпроводени от полицаи. Като турист можете да посетите само при изключителни случаи , и то придружени от екскурзовод, като преминете обичайната процедура за проверка на личния багаж. Не може да се носи оръжие и религиозна литература, за да се избегнат религиозни провокации.  Девет врати водят към Храмовия хълм, някой от който са затворени още от времето на Салах ад Дин. Характерна особеност на строеж на тези врати е византийската архитектура като триумфални арки. Обикновен жител на Иерусалим или гост на столицата може да попадне тук само чрез вратата, вдясно от Стената на плача. Храмовият хълм е открит ежедневно без петък и събота. Свободно преминаване през останалите врати е разрешено само на мюсюлманите.
В  съвремието мюсюлманите отричат наличието на еврейски храм на хълма, защото все още не са намерени убедителни доказателства. Архелогически доказателства не съществуват, защото никога не са правени разкопки, но в Корана съществуват многочислени упоменания за еврейския Храм.

Ал Акса

Мюсюлманската джамия Ал Акса е построена в южната част на Храмовия хълм, на местото, където Ирод Велики удължава площадката  за строеж със  строителни отпадъци и земя. В Корана, по мнение на специалистите, няма упоменаване за Йерусалим. Написано е само, че Мохамед с верния му кон Ал Бурак прилетял от Мека на Ал Акса, което се превежда като «на края», в смисъл далече.  И този «край» се упоменава в Корана само в коментариите. И ако двете по стари  религии – християнството и юдаизма считат Йерусалим за свой свят град, защо исляма да остане настрана?
В строителството на религиозни съоръжения в Светия град има и две достатъчно важни причини- замяна на Мека и Медина, която не се намира в ръцете на халиф Муафиа и той построява алтернатива на светата скала в Мека. Втората причина е в конкуренцията с християнска Византия. Юдаизъмът през това време никой на зачита, затова и двете ислямски религиозни съоръжения ; Купол на скалата и Ал Акса са построени по образ и подобие на византийския Храм на християнството. Куполът на скалата е ротонда около святото място,  Ал Акса- базилика, зала за молитви, а между тях обширен двор. В християнският Храм е съществувал двор, по късно покрит от кръстоносците.

Купола на скалата

Куполът на скалата е такъв, какъвто е бил построен, почти без изменения. Затова джамията Ал Акса , построена с арки от цар Ирод всеки път страда от силни земетресения, както през 8 век, когато е разрушена напълно. Самото здание силно напомня католическите здания в Италия. Кръстоносците също оставят своя символика, както при баптистерията / място за кръщаване на нови християни/ със своята вяра, че тук е стоял двореца на цар Соломон.
Мюсюлманите считат, че на това място Мохамед се моли преди да полети със своя кон. В Купола на скалата стените са изписани с цитати от Корана. Най- често срещаните: «Бог е един, а не два и не три «,»Бог не е роден, той няма син....»  Странно обаче, че няма запис за възнесението на Мохамед.  Възможно, традицията за възнесението на Мохамед, възниква след като е построена джамията?  След последната интифада, предизвикана от посещението на министър- председателя на Израел по това време Ариел Шарон на Храмовия хълм не се допускат нито израелтяни, нито гости на Йерусалим.

Някога тук са били конюшните на Соломон

Близо до Куполът  на скалата се намира неговото намалено копие. По една от версиите, халиф Ал Малик преди строителството заповядва да се построи намалено копие, но построения модел никога не е имал стени, а обладава много любопитна особенност: когато стоите  по средата можете  да говорите много тихо, а се чува достатъчно добре!  Ако говорите гръмко, ще се чува на целия Храмов хълм.  И още нещо- в центъра на беседката през цялото време духа вятър, направете една крачка встрани, вятъра стихва!
Там, където Храмовият хълм граничи с арабските квартали има немалко добре съхранени здания от периода на мамелюците, които са строили религиозни школи за изучаване на исляма.Традиционната мамелюкска архитектура е много красива, съчетанието на различни  цветове и придават необичайна нарядност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар