"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

петък, 5 февруари 2010 г.

Юдаизъм

Вяра и дълг


В свещенният език на евреите - иврит не същестува дума, означаваща религия.Нaй-близка по смисъл е думата "даат", означава "знание," познание".Определението в нашето разбиране за религия започва да се употребява едва в началото на 19 век, когато се появява необходимостта за отличаване от другите религии-христианството и ислама.
   Юдаизмът-това Бог, Библия и Израел,религиозна традиция, изразена в думи, постъпки, начин на живот, принципи на вярата, събрани в в свещенните книги-Библия, Талмуд / равинистични писания / и Сидур / молитвеник /. Библията е не само хронологическа първа, тя е основа на която се развива юдейската религия. Латинската дума "библия", "книжнина" указва, че Библията не е една книга, а включва Тора / учение, предписание, Закон /, Невиим / пророци / и Ктувим / писания /, началните букви от които съчетават обичайното название "ТАНАХ". Когато христианите говорят-Библия, имат предвид Вехтия и Новия Завет, а евреите признават само първия, написан на иврит и арамейски езици.
   Нашата задача е не да разказваме Библията, а само разкрием някои интересни особености. Първият въпрос, който си задаваме-защо Бог избира евреите за свой народ и защо на него възлага отговорностите на новото учение? Равинистичните коментари посочват, че Библията е била предложена на всички народи, но само народа на Израел я приема.Основната цел на първата част на Библията е да укаже особените задължения, възложени на еврейския народ, кулминация на които се явява потвърждаване на договора с Бог на планината Синай и установяване на 10 заповеди, необходими за съблюдаване на този договор.След установяване на равинистичния юдаизъм вече наблюдаваме 613 заповеди, от които 365 са забрани и 248 се явяват утвърждение.В Тората се отделя много място на законите, правилата и нормите, по които евреите трябва да живеят за да добият святост, ролята на Мойсеи като проповедник на Божието слово.
Книгата"Пророци" започва и завършва със завоюването на Ханнанската земя под ръководството на Исус Навин, приемника на Мойсей. 12 племена се обединяват в царство под водачеството на Саул,наследен след това от Давид и Соломон. Пророческите откровения от това време са за порицания на ред членове на общината заради тяхното предателство на Договора с Бог и нравствени изисквания. Постоянното недоволство от управниците поражда мечта за цар,притежаващ всички качества на "помазаник", Месия ,личност,изпратена от Бог, които ще обяви настъпването на Златния век.Тогава и ще стане възкръсването на мъртвите.
"Писания"са книги,сборници от 150 псалми,създадени за служба в Храма и разказващи красиво за изпитания на които са подложени вярващите.Останалите книги включват притчи-мъдри изказвания за силата на човешката вяра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар