"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

петък, 12 февруари 2010 г.

Друзите и тяхната религия

На 4 юли 1187 г.огромната армия на Салах А Дин се спуска от Голанските височини и в кървава битка побеждава рицарската армия на Ги дьо Лузиниян.Легендата говори,че в навечерието на битката в съня на Салах А Дин се явява ангел,предричащ успеха му,но го задължава след победата да препуска с коня си, докато се умори и спре.Конят го довежда до гроба на египтянина Итро-бащата на Ципора,жената на Мойсей.
Друзите го наричат Наби Шуейба-Пророк и от него произлиза друзкия народ.Племето Итро напуска Египет заедно с евреите,настаняват се на Ханаанската земя по повелята на Бог.Но следват хилядолетия на затишие и друзите отново се появат на историческа сцена при управлението на халифа Ал Хаким.
Особенната религия на друзите се появява малко преди ислама.Неголяма група от племето в началото почита Авел и Наби Салабан,но халифа открито започва да проповядва нова религия,която не открива своите тайни на непросветените.Помагат му Ал Дарузи и Хазме Ибн Али.Първият дава и името на този народ.За този халиф се съобщава,че забранява народа да се занимава с търговия и занаяти преди настъпване на нощта,заповядва да се избият всички кучета,жените не могат да излизат от къщи , забранява поклонение в Мека,заради което го убиват.Но религията остава!
Само член на друзката община може да разбере друзката религия.Тя им разрешава да почитат Боговете и идолите на други народи,ако живеят сред тях,но с уговорка,която лишава молитвата от сила.
През 1043 година друзите прекратяват откритите проповеди и забулват своята религия с тайна. Религиозната практика дели народа на просветени и непросветени.Духовен авторитет може да стане само мъж над 40 години и множество курсове и специални програми.Свещенното писание на друзите се състои от 6 ръкописни книги,всяка от които съдържа 111 тетрадки и тайната на тяхното тълкуване се пази строго от мъдреците. Религията на друзите е само признание и не предполага обезателства,но друз не можеш да станеш,можеш само да се родиш.
Старейшините никога не укоряват младежта,ако не спазват заповедите.Религиозните обряди са мъжка работа и в отличие от други народи съчетават патриархално-клановите традиции с равенство на жените.Друзите вярват в прераждането на душата:когато умира старец се радват,защото душата му се преражда в новороденото.И обратно-когато се ражда дете скърбят,в този момент някой умира.След прераждането на душите,друзите ще се съберат,ще се разрази страшна битка и след Страшния съд друзите ще се спасят първи.Ако друз не изпълнява Заповедите,не ще се прероди? Ще се прероди,но и друз,ще живее неправедно и няма шанс да се върне в общината в друго тяло.Може би затова друзите не крадат,не убиват,не пият.
В 17 планински села на Израел живее малка част от друзкия народ,младежите служат в израелската армия,имат представители в Кнесета и се ползват с почит и уважение.
___________________________________________________

Друзи - 850,000 в Сирия, 280,000 в Ливан , малка община в Йордания ,100,000 извън Близкия Изток

Няма коментари:

Публикуване на коментар