"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

вторник, 18 май 2010 г.

Религия и прогрес

Темата за отношението на религията към съвременните технологии в различните области на живота е постоянен гост на израелската преса. Знаем, че в събота за религиозните евреи съществуват множество ограничения и забрани, предписани от религиозните книги и равинистичните тълкувания: не може да се работи, не се пътува в лифт, защото трябва да се натисне бутона, което е работа, не се пали огън и не се готви, не се пътува и т.н.
Но навлизането на нови технологии поставя нови въпроси пред религиозното общество, защото Талмудът е категоричен - човек няма право да се намесва в механизма на сътворението на света или да добавя към замисъла на Бог. Да вземем за пример - може ли религиозен евреин да се мие с вода, нагрята от слънчев бойлер в събота?. Повечето галахически постановления не разрешават това, защото е процес на варене. Ако бъде изобретен нов вариант на слънчев бойлер, при който подгряването на водата се извършва по друг начин или да се закрие водата през съботния ден,не е изключено, че религиозните авторитети ще разрешат ползването му.
В Йерусалим съществува институт, който се занимава с усъвършенствуване на различни прибори за ползуване в събота от религиозните евреи. В медицината, физиката, биологията,химията и кибернетиката се трудят ултраортодоксални евреи за да съчетават научните изследвания с изискванията на Талмуда.
Скоро може да се появят "съботен" телефон,"съботен" компютър, "съботно" електричество и други. Използването на електричество в събота е забранено, защото е основано на "горене" и запалването на лампата е запалване на огън, което е категорично забранено. В събота редица лифтове спират на всеки етаж автоматически и не се налага да се натиска бутона. В компютърните технологии може да се наложи да се направи така, че сам апарата да прехвърля страниците, без да се налага физическо усилие от страна на човек. В недалечно бъдеще осветлението в дома ще се включва по наше внушение, така и ще се изключва.
На пръв поглед всичко изглежда оптимистично, но в живота не е така. Водят се ожесточени спорове между галахически авторитети от различни направления на юдаизма за ползата от тези изобретения.
Равин Шломо Авинер, ползващ се с огромен авторитет издава наскоро постановление,с което човек може да завещае своите органи за присаждане след смъртта и сам е подписал декларация за това. Но това среща ожесточено съпротивление от други ортодоксални равини. Още един пример от медицината - в продължение на столетия равините забраняваха женитба на еврей, на когото са отстранили единия тестис, защото се е считало, че не може да води нормален полов живот и има наследство.И значи не трябва да прави жената нещастна!
В областта на генното инженерство усилията на учените са насочени към създаването на нов вид животно на основата на свинята, имащо раздвоени копита и преживна храносмилателна система/ т.е имащо признаци на кашерност/. Ще се счита ли това животно кашерно , получено от некашерно? Или създаването на нов вид домати с вкус на месо, ще може ли да се употребява заедно с млечни продукти?
Всичко това е в ръцете на равините, те внимателно и дълго ще изучават всички новости преди да издадат своето галахическо постановление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар