"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

сряда, 4 август 2010 г.

Галахически постановления

Еврейските духовните лидери стигнаха до извода, че използуването на " съботните лифтове" се явява сериозно нарушение на светостта на съботата. Това са лифтове, които работят автоматически и спират на всеки етаж, без намесата на човек. Авторитетите считат, че лифтовете са станали прекалено умни и са престанали да бъдат "кошерни". Умният лифт взаимодействува с пасажерите, даже тогава, когато няма необходимост от натискане на бутона. От това следва, че религиозните евреи трябва да изкачват и слизат по стълбите по време на съботата.

БАДАЦ - висш орган на израелската ултраортодоксия е постановил, че религиозните евреи не могат да закупуват акции на израелски компании. По твърдение на съдиите, всички израелски компании, инвестиционни фондове, пенсионни каси нарушават светостта на съботата, носят печалба и следователно религиозния еврей не трябва да бъде партньор. Същото важи и за дъщерните компании, за фирмите, търсещи нефт и газ, работещи в събота.
Вместо това БАДАЦ препоръчва да се влага пари в облигации. За разлика от акцията, облигацията не дава право на глас в компанията и закупуването и не се явява партньорство. За да не загубят клиенти от религиозният сектор, редица инвестиционни компании са създали специални фондове и са получили печат за "кошерност" от БАГАЦ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар