"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

понеделник, 16 август 2010 г.

На Близкия Изток има и еврейски бежанци

На предстоящите преки преговори, палестинската автономия ще постави като главен въпрос бежанците, напуснали родните места в резултат от войните през 1948 и 1967 година и компенсация за загубено имущество. Но в историята с бежанците на Близкия Изток има и еврейска страна.
След създаването на израелската държава, болшинството арабски страни обявяват война и положението на евреите в арабските страни става нетърпимо. В първите десет години - от 1948 до 1958 години - 256,000 евреи напускат Мароко, 140,000 изоставят Алжир, 120,000 бягат от Иран, 103,000 от Тунис, 75,000 от Египет, 65,000 от Йемен, 20,000 от Сирия и 5,000 от Ливан. В следващите 10 години още 500,000 евреи от арабските страни намират убежище в Израел.
На желанието на палестинците да се завърнат по родните места и да получат компенсация, Израел отвърна с вече приет закон, който задължава арабските страни да заплатят компенсация на евреите, напуснали местата на живеене. И този закон да бъде неотменна част от всяко споразумение за мир. Всеки път, когато израелското правителство упоменава " бежанци",има предвид и евреите без значение причината, която ги е накарала да напуснат - политическа, икономическа, антисемитизъм.
Защото с напускането на арабските страни, евреите оставят имущество и активи в банките, земеделски земи, предприятия и др.,които по сметките на Министерството на финансите на Израел е на стойност 100 милиарда долара.
Създадено е ново държавно управление, което събира информация от бежанците, регистрира и оценява загубените активи и се надява да представи иск в международен съд за парично обезщетение. Тази инициатива е в отговор на исканията на палестинците.
След Войната за независимост на арабските бежанци не е разрешено да се завърнат и израелското правителство взема в свои ръце територия от 16,5 хиляди кв.км.,обявена за изоставена.
В последствие е приета резолюция на ООН под номер 194, имаща обаче само препоръчителна сила - на палестинците следва да се предостави правото да "живеят в мир със своите съседи" и им се предлага да се завърнат по родните домове. Израел не се съгласява и приема закон, с който обявява изоставените земи за държавни.
Правото на палестинците да се завърнат и получат компенсация е абсолютно и признато от международните закони. Но и евреите имат такова право!
Прогноза - с образуване на палестинската държава по родните места може би ще се завърнат хиляди араби, но само в територията на Палестина и компенсация няма да получат. Международните закони ще задължат Израел и Палестина да решават въпросите за компенсация, но преговорите ще се водят дълги години и в края на краищата не ще се изплатят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар