"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

събота, 24 юли 2010 г.

Храмът на евреите и червената крава


9 Ав - тъжен ден в еврейският календар, който води началото си далеч в историята. На този ден съгледвачите на Мойсей не се решават да навлязат в Ханаанската земя, отредена от Бог за евреите и Всевишния отлага за 40 години завоюването и. Случайно или не, на този ден вавилонците превземат Йерусалим и разрушават Първия Храм, построен от цар Соломон в прослава на Бог и в който се съхраняват свещенните скрижали. На същият този ден римляните разрушават Втория Храм. В този черен ден преди 500 години евреите са изгонени от Испания и през Втората световна война е унищожено Варшавското гето.
Заради тези странни съвпадения религиозните евреи в първите десет дни на този месец не се мият и стрижат, не носят кожени обувки и съблюдават дълбок траур и пост. Те дълбоко вярват, Храмът в прослава на Бог не е просто култово съоръжение, а е място за разкриване на Божественото откровение в материалния свят. В някои случай там законите на природата претърпяват изменение и местото на Храма съхранява и разпространява положителна енергия и придава святост. Евреите не се изкачват на Храмовият хълм без да преминат ритуално измиване.
Докато евреите са живели в изгнание и не е съществува държавата Израел за религиозните темата за светостта на Храма е била повече теоретична. В равинистическата литература не е разработен проблема, кога и как ще бъде възстановен свещения Храм.
След завоюването на Йерусалим в резултат на Шестдневната война през 1967 година пред евреите стои въпроса - какво да правят с Храмовия хълм, на който е построена мюсюлманската светиня Ал Акса? По указание на министър председателя израелската армия напуска Храмовия хълм и го предава на мюсюлманския съвет по религията - ВАКФ. Началникът на Генералния щаб на израелската армия по това време Моше Даян заявява: "Не ни трябва втори Ватикан".
Мечтата на религиозните евреи е да се построи Трети Храм, да дойде Месията от рода Давидов, който ще води народа по законите на Тората. И бъдещият 9 Ав ще се превърне от ден на многовековна скръб в празник за освещаване на възродения Храм. Вече съществуват множество религиозни обединения, групи и движения, които се занимават с възраждането. Религиозното образование вече превъзхожда по численост светското, съхраняват се родовите традиции на коени и левити / служители Храма /, съществува институт за Храма, построен е "учебен" жертвеник и се приготвя утвар за новия Храм, не са загубени надеждите за изваждане изпод земята атрибути за свещенослужане , скрити от коени и левити в размирни времена.
Последният цар на Израел - Ирод, съхранил известна независимост от Рим разширява и реконструира Втория Храм, но не може да се говори за някакъв модел. Съществуват откъслечни сведения в книгата на пророка Ихзекиил, които не съвпадат с общоприетия вид на храмовете. Но очевидно бъдещият Храм ще бъде величествен, ще има Светая Светих, жертвеник, двор за жените и др.
Но за евреите е важно друго - ако за достъпа до Храмовия хълм се изисква ритуално омиване в баня /микве/, то за влизане в Храма трябва да премине очистване с пепел от червена крава. Според Тората, тази рижа крава не трябва да е работила и под ярем и ще бъде принесена в жертва и изгорена, така, че всичката пепел да се събере без никакви чужди примеси. Пепелта се разтваря с вода и с този разтвор се извършва ритуалното изчистване.
В Тората е казано: "Бъдете светци!".

Няма коментари:

Публикуване на коментар