"Не е важно какво иска народа, аз казвам от какво се нуждае." - Давид Бен Гурион

сряда, 13 октомври 2010 г.

Кабала - царство в небесата


Съгласно еврейската традиция световната история e разчитана на 7000 години, като последното хилядолетие е времето на Машиах / Месия /, на иврит - משיח. Крайният срок за откриване на Месията пред хората е 6000 - та година, като последните 500 години ще бъдат свързани с появата на нови тайни знания.
Сега по еврейският календар е 5770 година и според религиозни авторитети е точно времето за появата на тези тайни знания. Едно от тях е Кабалата като тайно учение.
Светските израелски историци, изучаващи Кабалата са уверени, че тази традиция се е появила в Испания през ранното Средновековие. Но в последното десетилетие археолози и историци намират множество амулети и магически предмети, основани на Кабалата, които опровергават техните твърдения. Кабалата, дошла от Кастилия, от ранните хасиди на Германия, от кабалистите от северния израелски град Цфат, това са следи на древно предание, съществувало още от създаването на еврейския народ.
За Кабалата се говори още в Талмуда / трактат "Хагига" например /. Всички са убедени,че това тайнствено учение е дело на мистици, които са описвали своята медитация за достигане на пророчески състояния в ръкописи, достъпни за избрани и в единични екземпляри.
Основа на Кабалата се счита съчинението на раби Шимoн Бар Йохай - "Зоар", огромно съчинение от 2500 страници , написано на арамейски език. Именно кабалистите са оказали съществено влияние на религиозната практика на евреите. Сега едва ли ще намерите молитвеници, които не включват красиви песнопения и нови обряди за посрещане на съботния ден, написани от кабалистите. Ето как известен кабалист от края на 13 век описва постигането на състояние на медитация:
" Когато набожни люде и съподвижници са влизали в състояние на мислено съсредоточаване и са потъвали в небесните тайнства, те са въобразявали благодарение на своите мисли, че всички тайнства са като изсечени пред тях, и когато те са свързвали своята душа с Висшето, тези тайнства са израствали и се откривали като изсечени в сърцата им."
Ако болшинството религиозни авторитети разглеждат Тората като повествование и правен текст, то мистиците са считали, че тя е система от символи и даже секрети на Бог.И сега много хора изучават Кабалата, което можем да обясним с желанието за самоусъвършенствуване и търсенето на нещо ново в духовното състояние.
Вече писахме , че в Кабалата номерологията има огромно значение, на всеки знак, на всяка цифра е отредена особена роля.Във всяка буква от еврейския алфавит се крие цифрово значение, което символизира висшето начало. Кабалистите търсят и намират скрити връзки между числата и буквите, сакрални значения на тези връзки се използват за пророчество.
Древна кабалистическа мъдрост учи, че няма случайности, равенства и съвпадения не съществуват!
Моята скромна задача в случая, е не да Ви уча на Кабала. Сегашната достъпност на неизвестната досега кабалистическа литература вече подготвя революция в религиозния живот на евреите. Голяма част от тях вече не се задоволяват със сухата Галаха / изложение на правилата за религиозно поведение / и търсят ново и непознато предизвикателство. За популярността на Кабалата говори и интереса към нея не само на евреите.Известни кабалисти са били средновековни учени Мирандола, Райхлин, фон Розенрот / написал трактат, който не се отличава от еврейските /.В началото на 20 век Жерар Енкос написва прост и достъпен учебник по Кабалата. Да не забравяме и усърдните ученици от съвременния артистичен свят Мадона, Ищтон Кочер ,неговата Деми Мур и други. Сега книгите са достъпни на всички езици и се издават в масови тиражи, убеден съм че можете да намерите и на български език.
Кабалата се превръща в масова доктрина, учи какво е написано в книгите, но не обяснява духовността. До нея всеки трябва да стигне самостоятелно, защото да се обяснява духовността в книгата "Дървото на живота" е все едно да се превежда духовното в материално, устата не може да изрази духовния свят с думи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар